Buduj
z najlepszymi

Obiekty użyteczności publicznej

BUDOWA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W AMBROŻOWIE WRAZ Z ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII

Inwestor: Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn

Termin realizacji: w realizacji od 05.2023 r.

Obiekty użyteczności publicznej

PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU OCHOTNICZNEJ STRAŻY POŻARNEJ NA POTRZEBY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W BELNIE

Inwestor: Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn

Termin realizacji: w realizacji od 05.2023 r.

Obiekty użyteczności publicznej

MODERNIZACJA BUDYNKU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOHATERÓW PORYTOWEGO WZGÓRZA W JANOWIE LUBELSKIM

Inwestor: Powiat Janowski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski

Termin realizacji: w realizacji od 05.2023 r.

Obiekty użyteczności publicznej

REALIZACJA SZLAKU „ŚLADAMI KULTURY BENEDYKTYŃSKIEJ” W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ NA TERENIE GMIN BODZENTYN, BIELINY I PAWŁÓW

Inwestor: Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, Ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny

Termin realizacji: w realizacji od 02.2023 r.

Obiekty użyteczności publicznej

DOSTOSOWANIE BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KRAŚNIKU PRZY ULICY SIKORSKIEGO 25 DO AKTUALNYCH WYMAGAŃ PPOŻ ORAZ HIGIENICZNO-SANITARNYCH

Inwestor: Powiat Kraśnicki, Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik

Termin realizacji: w realizacji od 2022 r.

Obiekty użyteczności publicznej

WYKONANIE STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO 2 BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH W KAZIMIERZU DOLNYM PRZY ULICY PUŁAWSKIEJ

Inwestor: Przemysław Stangierski, ul. S. Żeromskiego 53, 90-625 Łódź

Termin realizacji: w realizacji od 2020 r.

Obiekty użyteczności publicznej

UTWORZENIE ŚRODOWISKOWEGO CENTRUM WSPARCIA PO BYŁEJ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 23 W KRAŚNIKU

Inwestor: Powiat Kraśnicki, Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik

Termin realizacji:  od 02.2021 r. do 05.2023

Obiekty użyteczności publicznej

REMONT BUDYNKU PRZY UL. MIELCZARSKIEGO 139/143 W KIELCACH

Inwestor: Skarb Państwa 33 Wojskowy Odział Gospodarczy w Nowej Dębie, ul. A. Krzywoń 1, 39-460 Nowa Dęba

Termin realizacji:  2020 – 2022 r.

Obiekty użyteczności publicznej

REWITALIZACJA SANKTUARIUM ORAZ KLASZTORU NA ŚWIĘTYM KRZYŻU

Inwestor: Dom Zakonny Misjonarzy Oblatów na Świętym Krzyżu, Święty Krzyż 1, 26-004 Bieliny

Termin realizacji: w realizacji od 2020 r.

Obiekty użyteczności publicznej

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE, REMONCIE I ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. PROF. M. KACZYŃSKIEGO SP ZOZ W LUBLINIE (DAWNY DWOREK SACHSÓW)

Inwestor: Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M.Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin

Termin realizacji:  2019 – 2021 r.

Obiekty użyteczności publicznej

PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE ORAZ ROBOTY BUDOWLANE W ZABYTKOWYCH OBIEKTACH MUZEUM NADWIŚLAŃSKIEGO W KAZIMIERZU DOLNYM – KAMIENICA CELEJOWSKA, SPICHLERZ ULANOWSKICH, DOM KUNCEWICZÓW, DWÓR Z GOŚCIERADOWA, DOM WÓJTOWSKI Z MODLIBORZYC

Inwestor: Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, ul. Rynek 19, 24-120 Kazimierz Dolny

Termin realizacji: 2018 – 2021 r.

Obiekty użyteczności publicznej

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ LUBLIN-PÓŁNOC W LUBLINIE

Inwestor: Skarb Państwa-Prokuratura Okręgowa w Lublinie, ul. Okopowa 2a, 20-400 Lublin

Termin realizacji:  2017 – 2020 r.

Obiekty użyteczności publicznej

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU DYDAKTYCZNEGO WPiA W KIELCACH PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 11

Inwestor: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce

Termin realizacji: 2017 – 2018 r.

Obiekty użyteczności publicznej

DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM NOWYCH BALUSTRAD ORAZ DEMONTAŻ STARYCH BALUSTARD W BUDYNKU A I D WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE“ ZAKRES ROBÓT: DEMONTAŻ SATRYCH BALUSTRAD, MONTAŻ NOWYCH BALUSTRAD I PORĘCZY PRZYŚCIENNYCH

Inwestor: Wojewódzki Szpitala Specjalistyczny im św. Rafała w Czerwonej Górze

Termin realizacji: 2015 – 2016 r.

Obiekty użyteczności publicznej

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA DOSTOSOWANIU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ORAZ OFICYNY BUDOWLANEJ DO OBOWIĄZUJĄCYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 62 W RAMACH PROJEKTU RENOWACJI PAŁACU MORSKICH DAWNEJ RESURSY KUPIECKIEJ PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 62 W LUBLINIE REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WEJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013, III – ATRAKCYJNOŚĆ OBSZARÓW MIEJSKICH I TERENY INWESTYCYJNE, 3.2 – REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW MIEJSKICH

Inwestor: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin

Termin realizacji: 2014 – 2015 r.

Obiekty użyteczności publicznej

DOKOŃCZENIE ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH W RAMACH PROJEKTU RENOWACA PAŁACU MORSKICH DAWNEJ RESURSY KUPIECKIEJ PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 62 W LUBLINIE REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WEJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013, III – ATRAKCYJNOŚĆ OBSZARÓW MIEJSKICH I TERENY INWESTYCYJNE, 3.2 – REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW MIEJSKICH

Inwestor: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin

Termin realizacji: 2014 – 2015 r.

Obiekty użyteczności publicznej

WYKONANIE PROJEKTU I MODERNIZACJA KONSTRUKCJI PODSTAWY ANTEN RADAROWYCH ORAZ POSADOWIENIE KOPUŁY OSŁONOWEJ NA WIEŻY RADAROWEJ OŚRODKA RADAROWEGO W GDAŃSKU

Inwestor: Dyrekcja Agencji Ruchu Lotniczego Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa

Termin realizacji: 2008 r.

Obiekty użyteczności publicznej

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-DYDAKTYCZNEGO W KLESZCZOWIE PRZY UL. SPORTOWEJ 8

Inwestor: Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów

Termin realizacji: 2007 – 2009 r.

Obiekty użyteczności publicznej

WYKONANIE STANU SUROWEGO OTWARTEGO BUDYNKU HOTELOWEGO PRZY UL. TARNOWSKIEJ W KIELCACH

Inwestor: LUMEN-COMPLEX Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Sprzętu Oświetleniowego , ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

Termin realizacji: 2006 – 2007 r.

Obiekty użyteczności publicznej

WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚRODKA RADIOLOKACYJNEGO KONTROLI ZBLIŻANIA PORTY LOTNICZE KATOWICE- PYRZOWICE

Inwestor: Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa

Termin realizacji: 2004 – 2005 r.

Obiekty użyteczności publicznej

BUDOWA BUDYNKU KRYTEGO BASENU PRZY OŚRODKU OPIEKUŃCZO-REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ W JADOWNIKACH MOKRYCH

Inwestor: Caritas Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów

Termin realizacji: 2004 r.

Obiekty użyteczności publicznej

MODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SAMBORCU

Inwestor: Urząd Gminy w Samborcu, Samborzec 43, 27-650 Samborzec

Termin realizacji: 2003 – 2005 r.

Obiekty użyteczności publicznej

WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH W OBIEKTACH DYDAKTYCZNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W KIELCACH UL. LEŚNA 16

Inwestor: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (dawniej Akademia Świętokrzyska), ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

Termin realizacji: 2003 r.

Obiekty użyteczności publicznej

MODERNIZACJA OŚRODKA RADIOLOKACYJNEGO ASR 8 W WARSZAWIE PRZY UL. NA SKRAJU

Inwestor: Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa

Termin realizacji: 2003 r.

Obiekty użyteczności publicznej

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GÓRKACH SZCZUKOWSKICH

Inwestor: Urząd Gminy w Piekoszowie, ul. Częstochowska 66A, 26-065 Piekoszów

Termin realizacji: 2001 – 2002 r.

Obiekty użyteczności publicznej

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA STAREGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MICIGOŹDZIU

Inwestor: Urząd Gminy w Piekoszowie, ul. Częstochowska 66A, 26-065 Piekoszów

Termin realizacji: 2001 r.

SVG Modal background
Close