Inwestor: Urząd Dzielnicy Praga Południe, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Termin realizacji: 2010 – 2011 r.