Inwestor: Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów

Termin realizacji: 2007 – 2009 r.