Inwestor: Fundacja Woda-Życie S.A., ul. Legionów 4, 26-900 Kozienice

Termin realizacji: 2001 – 2002r.