Inwestor: Urząd Gminy Radłów, ul. Oleska 3, 46-331 Radłów

Termin realizacji: 2003 – 2005 r.