Inwestor: Urząd Miasta w Kraśnik, ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik

Termin realizacji: 2014 – 2015 r.