Inwestor: Gmina Żyrzyn, ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Żyrzyn

Termin realizacji: 2017 – 2019 r.