Inwestor: Nieruchomości-Budowa-Kupno-Sprzedaż Ryszard Grzyb, Al. IX Wieków Kielc 2B, 25-516 Kielce

Termin realizacji: 2006 – 2007 r.