Inwestor: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin

Termin realizacji: 2014 – 2015 r.