Inwestor: Wojewódzki Szpitala Specjalistyczny im św. Rafała w Czerwonej Górze

Termin realizacji: 2015 – 2016 r.