Inwestor: Urząd Gminy w Samborcu, Samborzec 43, 27-650 Samborzec

Termin realizacji: 2003 – 2005 r.