Inwestor: Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

Termin realizacji: 2017 – 2019 r.