Inwestor: Skarb Państwa 33 Wojskowy Odział Gospodarczy w Nowej Dębie, ul. A. Krzywoń 1, 39-460 Nowa Dęba

Termin realizacji:  2020 – 2022 r.