Inwestor: Dyrekcja Agencji Ruchu Lotniczego Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa

Termin realizacji: 2008 r.