Inwestor: Skarb Państwa-Prokuratura Okręgowa w Lublinie, ul. Okopowa 2a, 20-400 Lublin

Termin realizacji:  2017 – 2020 r.