Inwestor: Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M.Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin

Termin realizacji:  2019 – 2021 r.