Inwestor: Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M.Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin

Termin realizacji: w realizacji od 2019 r.