Inwestor: LUMEN-COMPLEX Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Sprzętu Oświetleniowego , ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

Termin realizacji: 2006 – 2007 r.