Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami, ul. Piekoszowska 390, 25-654 Kielce

Termin realizacji: 2014 – 2015 r.